Language:
 
一般訂房  
  入住日 :
  --
  退房日 :
  --
  訂 :   間

訂房首頁 > 線上訂房 > 線上訂房
房間名稱
房間型態
房間定價 NT 4800
數量
 
01
X
02
X
03
X
04
X
05
X
06
X
07
X
08
X
09
X
10
X
11
X
12
X
13
X
14
X
15
X
16
X
17
X
18
X
19
X
20
X
21
X
22
X
23
X
24
X
25
X
26
X
27
X
28
X
29
X
30
X
31
X
   

   本月份尚有房型
尚有房型 尚餘總數
test102 9
 住宿日期 / /  退房日期 / /
蒂亞飯店-愛河館
電話號碼:+886-7-216-2330
高雄市前金區七賢二路207號
系統提供:靈知科技©  版權所有  盜用必究
loading:-0.141515